သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့တဲ့အေပၚ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ စကား

ေတာင္ငူေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ႔ၿပီျဖစ္တဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ ဟာ ဒီကေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ ညေနပိုင္းမွာပဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ ေရာက္႐ွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။