ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းခြဲ ျပည္ပတင္ပုိ႔ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈ ထြက္ေပၚလာ

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ ႔ ျပည္ပဆန္ တင္ပုိ႔မႈကုိၾကည့္ရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ထဲမွာ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁သန္းေက်ာ္ ႏွစ္စဥ္ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အခု၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာလည္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းခြဲအထိ တင္ဖုိ႔ႏုိင္ဖုိ႔ကုိလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလဆန္းအထိကုိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁.၆ သန္း ျပည္ပကို တင္ပို႔ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္ၿပီးေတာ့ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာလည္း ျပည္ပကုိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ သန္းအထိ တင္ပုိ႔ သြားႏုိင္မယ္လုိ႔ပါ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ရွိပါတယ္။