၅ ႏွစ္အတြင္း ပင္မဓာတ္အားလုိင္း မေရာက္သည့္ ရြာ ၃၀၀ ေက်ာ္ မီးလင္းေရးေဆာင္ရြက္မည္

ပင္မမဟာဓာတ္အားလုိင္းေတြနဲ႔ အလွမ္းေ၀းတဲ့ ေဒသေတြမွာ လုံေလာက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိဖုိ႔ဆုိတာက ကုန္က်စားရိတ္ ႀကီးမားသလုိ အခ်ိန္ယူလုပ္ကုိင္သြားရဖုိ႔လည္း လုိအပ္ေနပါတယ္၊ အစုိးရအေနနဲ႔ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအစီအစဥ္အရ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ေနသလုိ  ေရွ႕ ၅ ႏွစ္အတြင္းမွာလည္း ပင္မလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိင္းမေရာက္႐ွိေသးတဲ့ ေက်း႐ြာေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးရဖုိ႔ အေသးစားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစီမံကိန္းေတြကုိလည္း စီစဥ္ေနပါတယ္။ 

သတင္းအျပည့္အစံုကိုေတာ့ မဇၥ်ိမ စီးပြားေရးသတင္းေထာက္ ကိုေကာင္းဆက္ႏုိင္က သတင္းေပးပို႔ထားတာပါ။