ႏိုင္ငံျခားမွာေနၾကတဲ့ လင္မယားကြာရွင္းလိုမႈ

လက္ရွိအေနအထားအရ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ေနထိုင္ေနရလို႔ လင္မယားကြာရွင္းမႈကိုလည္း တရား၀င္ျပဳလုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာပဲ အသိသက္ေသေတြေရွ႕မွာ ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္ေပၚလက္မွတ္ထိုးၿပီး ကြာရွင္းလို႔ရပါသလား။

ဒီအစီစဥ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ျမန္မာ့အသိုက္အဝန္းထဲမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဖ့ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဝဖန္အႀကံျပဳစာေရးသားေပးပို႔ ႏုိင္သလို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေမးျမန္းခ်င္တာရိွတယ္ဆိုရင္ ဥပေဒေရးရာကုစားေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာ) - ဖုန္း ၀၉ ၃၃၃ ၇၆ ၉၉၃/ ၀၉ ၃၃၃ ၇၆ ၉၉၄ တို႔ကို ၂၄ နာရီတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။