ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာေျပာင္းလဲေရး ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့

ျပည္တြင္းမွာ ဒစ္ဂ်ယ္နည္းပညာေတြကုိ အသုံးျပဳမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ US ICT ေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ နည္းပညာကုမၸဏီေတြနဲ႔ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာေျပာင္းလဲေရး ထိပ္သီးစည္းေ၀းကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီအစညး္အေ၀းမွာေတာ့ ျပည္တြင္းက အေသးစား လုပ္ငန္းေတြအပါအ၀င္ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳဖုိ႕နဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကုိလည္း ထည့္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါ တယ္။ ကိုအာကာက ဆက္လက္တင္ဆက္ေပးမွာပါ။