ဂႏၶမာပန္း စုိက္ပ်ဳိးျခင္း

ဂႏၶမာပန္းေတြကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကပါတယ္။ သက္တမ္းေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ သက္လ်င္မ်ဳိး၊ သက္လတ္မ်ဳိး၊ သက္ၾကီးမ်ဳိးဆုိျပီး ခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။ သက္လ်င္မ်ဳိးကေတာ့ ႏွစ္လခြဲ၊ သက္လတ္မ်ဳိးကေတာ့ သုံးလသက္တမ္း၊ သက္ၾကီးမ်ဳိးကေတာ့ ေလးလမွေလးလခြဲထိရွိၾကပါတယ္။   

ဂႏၶမာပန္းမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးရာမွာေတာ့ ပ်ဳိးကုိင္မ်ားကုိသာ စုိက္ပ်ဳိးရတာျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးမယ့္ ေျမကုိေတာ့ အက်ယ္ႏွစ္ေပရွိတဲ့ေဘာင္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာင္ေပၚမွာေတာ့ ေျမေဆြး ၊ႏြားေျခး၊ ၾကက္ေခ်းစတာေတြကုိ ေျမနဲ႔သမေအာင္ ေရေမႊေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေရ၀ပ္တဲ႔ေနရာေတြမွာေတာ့ စုိက္ေဘာင္ေတြနဲ႔စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးမယ့္ ပ်ဳိးကုိင္းေလးေတြကုိ အရိပ္ထဲမွာ ထားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နံနက္ပုိင္း ေနေရာင္ျခည္ကုိ ျပျပီး ေနခင္းပုိင္းနဲ႔ ညေနပုိင္းေတြမွာ
ေတာ့ အရိပ္လုပ္ေပးထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဂႏၶမာပန္း စုိက္ပ်ဳိးျခင္း အပုိင္း(၂)

ဒါကေတာ့ ရက္သားပဲရွိတဲ့ အပင္ငယ္ေလးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၁၅ ရက္ေလာက္ၾကာလာရင္ေတာ့ အျမစ္ေတြ ထြက္လာမွာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ပုလဲအနည္းငယ္ ေက်ြးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္၂၀ ရက္ခန္႔ၾကာလာရင္ေတာ့ အာမုိအနက္က်ားနဲ႔ပုလဲကုိ ေရာစပ္ျပီး ထပ္ေကြၽးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁ လခြဲသားေလာက္သက္တမ္းရွိလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ေခါင္ညႊန္႔ေတြကုိ နိမ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွအပင္ကေန အတက္မ်ား ထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။၂ လ၀န္းက်င္ရွိၿပီဆုိရင္ေတာျ ကုိင္းတက္ေလးေတြဟာ အေတာ္အသင့္ ထြက္လာျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ မႈိေဆးေတြကုိ သုံးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဂႏၶမာပန္း စုိက္ပ်ဳိးျခင္း အပုိင္း(၃)

အေစာၾကီးေကြ်ထားျပီးရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္အစာေကြ်းဖုိ႔ကုိေတာ့ မလုိအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အားေဆး မႈိေဆးစတာေတြကုိေတာ့ ေကြၽးေပးရန္ လုိအပ္ပါတယ္၊။ ၿပီးရင္ေတာ့ ခါးေျမထည္႔ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေျမႀကီးကုိ အပင္ေအာက္ေျခထိ ဖုိ႔ေပးျခင္းျဖင့္ ခါးျမစ္ေတြ ထြက္လာၿပီး အပင္အား ပုိမုိေကာင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ သက္ၾကီးမ်ဳိးေတြကေတာ့ ၅ လ၀န္းက်င္မွာ ပန္းမ်ားကုိ ခူးဆြတ္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။၄လေက်ာ္ေလာက္မွာ အဖူးအပြင့္ေတြ စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ထြက္လာတဲ႔အဖူးေတြကုိေတာ့ အကုန္လုံးမထားပဲအခ်ဳိ႕ကုိ ေခြၽေပးျခင္းျပဳျပင္ေပးရန္လုိအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။