ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆန္စပါးက႑အတြက္ က်ပ္ ၅၀ ဘီလီယံအထိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမည္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသေတြျဖစ္တဲ့ ဘူူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသအပါအ၀င္ ျပည္နယ္ရဲ႕ ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔အတြက္ ၅၀ ဘီလီယံက်ပ္အထိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ အဲဒိရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကေန ရခုိင္ျပည္နယ္အေျချပဳ လယ္ယာစီးပြားအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ- RAPC ကို တည္ေထာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသက ပုိင္ရွင္မယ့္ လယ္ယာ၊ ႐ိတ္သိမ္းသူမဲ့ လယ္ယာက စပါးေတြ ရိတ္သိမ္း၊ သုိေလွာင္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ လာမယ့္ ရာသီမွာ စပါးစုိက္ႏုိင္ဖုိ႔ မ်ဳိးစပါးနဲ႔ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အကူအညီေပးေရးေတြကုိ ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။