ဘတ္စ္ကပၸတိန္အျဖစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ခန္႔

ဘတ္စ္ကားကပၸတိန္လို႔ေခၚတဲ့ အမ်ားျပည္သူကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ဘတ္စ္ ကားယာဥ္ေမာင္းအလုပ္ကို အမ်ဳိးသမီးေတြလည္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေတာ့မွာပါ။ တကယ္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူကို၀န္ေဆာင္မႈေပး တဲ့ ဒီလိုခရီးသည္တင္ယာဥ္ေတြ ေမာင္းတာဟာ  ႏိုင္ငံတကာအေနအထားနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့ မဆန္းပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဒီလို ကားမ်ဳိးေတြကို အမ်ဳိးသမီးေတြေမာင္းတာ သင့္ေတာ္တယ္ မသင့္ေတာ္ဘူး အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေနဆဲပါ။