စိန္ေခၚမႈေတြၾကားက အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နန္းခင္ေထြးျမင့္

NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ရွားရွားပါးပါး အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နန္းခင္ေထြးျမင့္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းပါ။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း မၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းနဲ႔ အလင္းအေမွာင္ အေရာင္အေသြးစံုၾကားမွာ အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြက ဘာေတြျဖစ္ေနမလဲ။ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတဲ့ေန႔ရက္ေတြက ဘယ္လိုျဖစ္ေနမလဲ ဆိုတာကို ဘားအံၿမိဳ႕မွာ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။