မြန္အမ်ဳိးသမီးတို႔ရဲ႕ ရိုးရာအကနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ရိုးရာအကအလွတစ္ခုကို ပံုေဖာ္တင္ဆက္တဲ့အခါမွာ ကျပတတ္ရံုသာမက အကနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ ရိုးရာအဆုိပညာနဲ႔ အတီးပညာေတြကို တတ္ကၽြမ္းဖုိ႔ကလည္း လုိအပ္ေနျပန္ပါတယ္။

ဒီလိုခက္ခဲတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြရဲ႕ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ရိုးရာအကကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ မြန္အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ ရိွေနပါတယ္။ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြအေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္ ဇင္မိုးဝါက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။