SHENTON မွ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သုိေလွာင္႐ုံစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာရပ္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတုိးတက္ဖုိ႔က ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ အေရးႀကီပါတယ္။ အဲဒီ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သုိေလွာင္႐ံုစီမံခန္႔ခြဲမွုု ပညာရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ SHENTON Education Group က ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းဆက္ႏုိင္က တင္ဆက္သြားမွာပါ။