ကမၻာေက်ာ္ေဆးတံထုတ္လုပ္သူ ဦးမာန္ေငြ၀င္း

ကမၻာေက်ာ္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားဦးေခါင္းပုံေဆးတံမ်ား ထုတ္လုပ္သူ ဦးမာန္ေငြ၀င္း

တနဂၤေႏြရဲ႕ သူႏွင့္ သူ႔စီးပြားအစီအစဥ္ကေန မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာလြတ္ရြာက ကမၻာေက်ာ္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ထင္ရွားတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ ပုံစံတူဦးေခါင္းပုံေတြကုိ ေဆးတံအျဖစ္ သ႑ာန္တူ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေနတဲ့ 555 (ငါးသုံးလုံး) ေဆးတံလုပ္ငန္းပုိင္ရွင္ ဦးမာန္ေငြ၀င္းရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကုိ ၾကည့္႐ႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမက ကုိေကာင္းဆက္ႏုိင္နဲ႔ မြန္သတင္းေအဂ်င္စီတုိ႔က ပူးေပါင္း႐ုိက္ကူး ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။