ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ ကုမၸဏီအသစ္မ်ား စာရင္းတင္ရန္ နီးစပ္ေန

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီအသစ္ ၂ ခုေလာက္ စာရင္းတင္ေရာင္းခ်ဖုိ႔ နီးစပ္ေနတယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ထံကေန သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ ရွယ္ယာသစ္ (IPO)ေတြ ေရာင္းခ်ဖို႕ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ရဲ႕ ျပင္ဆင္မႈဟာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးေလာက္ ရွိေနၿပီလုိ႔ ေမးျမန္းမႈေတြကေန သိရွိရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိအာကာက ေျပာျပထားပါတယ္။