၂၄ နာရီဆိုင္အေရာင္းတာ၀န္ခံ မဆုႏွင္းေဝရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္

ဒီတစ္ပတ္ Working Woman က႑မွာ တင္ဆက္ေပးထားတာကေတာ့ ၂၄ နာရီ အေရာင္းဆိုင္တာ၀န္ခံတစ္ဦးရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ဘ၀အေၾကာင္းပါ။ အခုဆိုရင္ ၂၄ နာရီဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေစ်းဆိုင္ငယ္ေလးေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းလိုလိုမွာ အမ်ားအျပား ေတြ႔ေနရပါၿပီ။ ဒီလို ၂၄ နာရီ မီနီမားကတ္ေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးအေရာင္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ ဘ၀က ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ။