အမ်ဳိးသမီးကာတြန္းဆရာ ဘာေၾကာင့္နည္းပါးရတာလဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကာတြန္းဆရာမ မရွိသေလာက္နည္းပါးေနတာကေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ပါပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္က ကာတြန္းလံုးခ်င္းေတြ ေအာင္ျမင္ေနခ်ိန္မွာ ကာတြန္းဆရာေတြအၾကား ကေလာင္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ လံုးခ်င္းစာအုပ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ကာတြန္း သက္စုလို ကာတြန္းဆရာမေတာ့ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အဲ့ဒီလို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းကေန ခုခ်ိန္ထိတိုင္ေအာင္ ကာတြန္းဆရာမေတြ ရွားပါးေနဆဲျဖစ္ေနတာကေတာ့ စဥ္းစားစရာတစ္ခုျဖစ္လို႔ ေနပါတယ္။