အြန္လိုင္းေပၚမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ

ဒီအမႈမွာဆိုရင္ ခင္ပြန္းသည္ျဖစ္သူရဲ႕ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆို ျပဳမူတာေတြ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေတြက ကေလးထိန္းဆရာမအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေနတဲ့ ဇနီးသည္ကို ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အရွက္ရေစသလို ဂုဏ္သိကၡာလည္း က်ဆင္းေစခဲ့ပါတယ္။ ဇနီးျဖစ္သူက ကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းတဲ့အခါမွာလည္း အလြယ္တကူ ကြာရွင္းခြင့္မေပးဘဲ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာပါ အရွက္တကဲြ ျဖစ္ေအာင္ ေရးသားတာေတြနဲ႔ အသက္အႏၱရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြကိုပါ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။