ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြ အမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ လက္ရွိအခင္းအက်င္း

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္-ဇုန္ (A) အေနနဲ႔ ဟက္တာေပါင္း ၄၀၀ မွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၃ ႏုိင္ငံက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံမႈတန္ဘုိး ကန္ေဒၚလာ ၁.၁ ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ထားတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဇုန္ A မွာ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ စက္႐ုံ ၈၅ ခုထဲက ၃၅ ခုက လက္ရွိမွာ လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒိမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ အမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဂ်ပန္ရဲ႕ ေနာက္မွာေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံနဲ႔ ကုိရီးယား၊ မေလးရွား၊ထုိင္၀မ္နဲ႔ အေမရိကန္ စတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက သီလ၀ါအထူးစီးပြား ေရးဇုန္မွာ အသီးသီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားပါတယ္။

ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း ဇုန္ B ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး အဲဒိမွာ ဟက္တာေပါင္း ၇၀၀ ရွိတာပါ။ လက္ရွိမွာ ဇုန္ B ရဲ႕ ဟက္တာ ၇၀၀ မွာ ၁၀၁ ဟက္တာကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီလုိ႔ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီရဲ႕ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ သန္းသန္းသြယ္က မဇၥ်ိမကုိ ေျပာပါတယ္။