တုိက္ပဲြေရွာင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား

ကရင္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳင္ၾကီးငူေဒသမွာရွိတဲ့ တိုက္ပဲြေရွာင္စခန္းမွာဆိုရင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ ၆၀ ေက်ာ္နဲ႔ သားသည္မိခင္ေပါင္း ရာဂဏန္းေလာက္ ရွိေနပါတယ္။ သူတို႔ေတြ လက္ရွိေနထိုင္ေနရတဲ့ အေျခအေနမွာ စားနပ္ရိကၡာ မလုံေလာက္မႈေတြနဲ႔အတူ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကိစၥေတြ၊ ရိုးရာအယူအဆနဲ႔ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးကိစၥေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။