မုဒြန္းရြာက ေက်ာက္သင္ပုန္းပန္းခ်ီကား

ေက်ာက္သင္ပုန္းလုိ႔ ဆုိိလုိက္ရင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံေဒသက ထြက္ရွိတဲ့ ေက်ာက္သင္ပုန္းေတြကုိ ေျပးျမင္မိၾကမွာပါ။ အခုေျပာျပမွာက ေက်ာက္သင္ပုန္းအေၾကာင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာက္သင္ပုန္းကုိပဲ ထြင္းျခစ္တီထြင္တဲ့ ပန္းခ်ီလုပ္ငန္းအေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အႏုစိပ္ၿပီး စိတ္၀င္စားဖုိ႔ ေကာင္းတဲ့ ဒီလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကုိ မဇၥ်ိမ စီးပြားေရး႐ုပ္သံ မွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ကုိေကာင္းဆက္ႏုိင္က တင္ျပထားတာကုိ ႐ႈစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။