ဝါးခ်ိန္ခြင္၊ ထန္းေခါက္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းသြားျခင္း (ၿမိဳင္)

အပူခ်ိန္ ေငြ႔ေငြ႔ေလးေျပးေနတဲ့ အညာေလေတြလည္း တိုက္တယ္။ မက်ီးပင္၊ ရွားပင္နဲ႔ ထေနာင္းပင္ေတြ ရွိတယ္။ သနပ္ခါးပင္ကို စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးၾကတယ္....ဒါက က်မတို႔Tasty Trip အဖြဲ႕သားေတြ ခရီးဆက္ၾကမယ့္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေလးပါ။