ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ရြာတစ္ရြာမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ (ကၽြန္မတို႔အတြက္ ဥပေဒ)

မုဒိမ္းမႈက်ဳးလြန္တယ္ဆိုရင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆ အရ မည္သူမဆို မုဒိမ္းမႈ က်ဳးလြန္တယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္၂၀ အရင္တုန္းကဆိုရင္ တစ္သက္တစ္ကြ်န္းပါ။ အခု အႏွစ္ ၂၀ နဲ႔အစားထိုးတဲ့အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ ျဖစ္ေစ၊ ၁၀ ျဖစ္ေစအျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္ဆိုျပီးေတာ့ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ဒီအမႈကေတာ့ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးက ရြာတစ္ရြာမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အမႈပါ။