ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔သမိုင္းရဲ႕ပထမဆံုးအမ်ဳိးသမီး ရဲမွဴးႀကီး ဥမၼာရင္မီ

ဒီေနရာဟာ ရဲတပ္ဖဲြ႔သမုိင္းတေလွ်ာက္မွာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ အျမင့္ဆံုးရာထူးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ၿပီး အခ်ိန္မေရြးတိုက္ခိုက္ရတဲ့ အလုပ္သေဘာအရ အမ်ဳိးသားေတြကို မယွဥ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသမီးရဲ၀န္ထမ္းေတြဟာ ေနရာတစ္ခု ထပ္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ရံုစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရံုနဲ႔ မရပါဘူး။ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔တန္းတူ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရံုမွ်မက အမ်ဳိးသားေတြထက္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပသႏုိင္မွသာ ေရွ႕ကို ဆက္လွမ္းႏိုင္မွာပါ။ ဒါကို ရဲမွဴးႀကီးက ေရွ႕ဆံုးကေန သက္ေသျပလိုက္ပါၿပီ။