သထုံ အပုိင္း (၂)

ၿမိဳ႕ရဲ႕အလယ္မွာ ေရႊေရာင္တ၀င္း၀င္းနဲ႔ ေရႊစာရံေစတီေတာ္က သထံုရဲ႕သေကၤတဆိုရင္ ျမသပိတ္ေတာင္တန္းက ေနာက္ခံျပဳထားလို႔လည္း ပိုၿပီးတင့္တယ္ေနပါတယ္၊ ...သထံုၿမိဳ႕အတြက္ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ ေနရာတစ္ခုကိုလည္း သြားေရာက္ေလ့လာေစခ်င္ပါတယ္၊ ...ဒါ့အျပင္ အနီးအနားက လွပတဲ့သဘာ၀၀န္းက်င္နဲ႔ အပန္းေျပစရာ ေနရာေတြကို ၾကည့္႐ႈခံစားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခရီးဆက္ေနပါတယ္။