အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးကို အိမ္နီးခ်င္းအမ်ဳိးသားက အဓမၼျပဳက်င့္မႈ (ကၽြန္မတို႔အတြက္ ဥပေဒ )

ဒီအမႈမွာဆိုရင္ မိခင္ျဖစ္သူ အမိႈက္ေကာက္သြားခ်ိန္မွာ တစ္ရပ္ကြက္ထဲေန အမိ်ဳးသားတစ္ေယာက္က ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမေလးကို အႀကိမ္ႀကိမ္မုဒိမ္းမႈ က်ဳးလြန္ခဲ့တဲ့အျပင္ လူႀကီးမိဘေတြကို ျပန္ေျပာရင္ သတ္ပစ္မယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအမႈကိုေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကူညီလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပံုနဲ႔ ဘယ္လိုျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သလဲဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔အတြက္ ဥပေဒအစီအစဥ္ကေန ေျပာျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။