ပထမဆံုးေသာ YBS ယာဥ္ေမာင္း မျမတ္ရည္မြန္

ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ခရီးသည္အမ်ားႀကီးကို တင္ေဆာင္ၿပီးေမာင္းႏွင္ရတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းအလုပ္ကို အမ်ဳိးသားမ်ားသာ လုပ္ရတဲ့အလုပ္လို႔ လက္ခံထားၾကပါတယ္။ အခုေခတ္မွာေတာ့ ဒါေတြဟာ အတိတ္မွာ က်န္ရစ္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလိုခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ကားႀကီးကို အမ်ဳိးသမီးေတြလည္း ကၽြမ္းက်င္စြာ ေမာင္းႏွင္ျပႏုိင္ပါၿပီ။ YBS ၂၁ ယာဥ္လိုင္းက ယာဥ္ေမာင္း မျမတ္ရည္မြန္ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္စြာေမာင္းႏွင္ ေနတာကိုပဲ ၾကည့္ပါ။