ကြမ္းသီးပင္စုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း(၄)

ငရုပ္ေကာင္းပင္ကုိ သီးညွပ္အျဖစ္လဲ စုိက္ပ်ဳိးတာကုိေတြ႔ရပါတယ္။ ငရုပ္ေကာင္းပင္ကုိေတာ့ သီးသန္႔ေရေပးျခင္း၊ ေျမၾသဇာေကြၽးျခင္း သီးသန္႔ျပဳလုပ္ရန္မလုိပဲ ကြမ္းသီးပင္ကုိ ေျမႀသဇာေကြၽး၊ ေရေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ လုံေလာက္စြာ ရရွိမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ငရုပ္ေကာင္းေစ့ေတြကုိေတာ့ ေႏြရာသီမွာ ခူးဆြတ္ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ငရုပ္ေကာင္းေစ႔တပင္ကုိေတာ့ ၈ျပည္႔အထိရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြမ္းသီးပင္ကေတာ့ ႏွစ္ရွည္ခံပင္ျဖစ္ျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ထိ အသီးမ်ားကုိ ခူးဆြတ္ႏုိင္ပါတယ္။

ငရုပ္ေကာင္းပင္ကုိေတာ့ အသီးစသီးျပီး ၅ႏွစ္ ၆ႏွစ္ ၾကာတဲ႔အခါမွာ သီးအားက်လာတဲ႔အတြက္ အပင္ကုိ ကြမ္းသီးပင္ေပၚကေန ျပန္ခ်ျပီး အပင္သစ္ထပ္စုိက္ေပးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။