ေမာ္ဒယ္လ္တစ္ေခတ္အတြက္ လမ္းဦးထြင္ခဲ့သူ သႏာၱလိႈင္

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ေလာက္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖက္ရွင္ရိႈးေတြမရွိေသးတဲ့အခ်ိန္၊ ေမာ္ဒယ္လ္ေစ်းကြက္ မရွိေသးတဲ့အခ်ိန္၊ ေမာ္ဒယ္လ္ဆိုတာကို နားလည္လက္ခံႏုိင္ျခင္း မရွိေသးတဲ့အခ်ိန္ ... ဒီအခ်ိန္မွာ ေမာ္ဒယ္လ္တစ္ေခတ္အတြက္ တက္ၾကြစြာ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးတစ္စု ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလူတစ္စုထဲမွာ အခုလက္ရွိခ်ိန္ထိ စူပါေမာ္ဒယ္လ္ဆိုတဲ့ဂုဏ္ပုဒ္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဆဲ မသႏာၱလိႈင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀ က စိန္ေခၚမႈေတြ၊ ေအာင္ျမင္ေနဆဲအခ်ိန္မွာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံေရာက္သြားၿပီး ဘ၀သစ္စခဲ့ရတာေတြ၊ မိခင္တစ္ဦးဘ၀ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာၿပီးေနာက္ အေျခအေနေတြနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ဘ၀တစ္ဆစ္ခ်ဳိးေကြ႕မႈေတြကို ျပန္ေျပာျပထားပါတယ္။