ခ်စ္ေသာ ပုဂံ - အပိုင္း(၃)

ထေနာင္းပင္အရိပ္ေအာက္မွာ စားပြဲနဲ႔ ထိုင္ခံုေတြခ်ထားတယ္။
အကိုင္းေတြမွာ ခ်ိတ္ထားတဲ့ ရုပ္ေသးရုပ္ေတြက ေလတိုက္တိုင္းလႈပ္ေနတာ ယိမ္းကသလိုပါ။
ဒီေနရာမွာ ပုဂံကို လာၾကတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ ၿပီးျပည့္စံုမႈ တစ္ခုရွိေနပါတယ္။
ဘာျဖစ္မလဲ.....?

ညေနစာကေတာ့ ဝက္သားနဲ႕ ပုန္းရည္ႀကီးပါ။
ပုဂံ အနႏၱဟိုတယ္ရဲ႕ စားဖိုမႈးႀကီးခ်က္တဲ့ ဝက္ပုန္းရည္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကဘာလဲ...?