အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေရႊပန္းထိမ္သင္တန္း

အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားေတြသာ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိၾကတဲ့ ေရႊပန္းထိမ္လုပ္ငန္းကို အမ်ဳိးသမီးေတြလည္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာႏုိင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသမီးသီးသန္႔ အခမဲ့ေရႊပန္းထိမ္သင္တန္းကို ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။