ေဆးတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္အမွတ္ မိန္းကေလးေတြအတြက္ ပိုျမွင့္ထားတဲ့ကိစၥေမး

မဂၤလာဒံုမဲဆႏၵနယ္ရဲ႕ အမတ္ျဖစ္သူ ဦးေအာင္လိႈင္ဝင္းက ေဆးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ရာမွာ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ဝင္ခြင့္အမွတ္က ေက်ာင္းသားေတြထက္ ျမင့္မားေနတာေၾကာင့္ ဒီကန္႔သတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း က ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးရာမွာ