ျမန္မာ့ေဆးပညာအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္စိုက္ထူခဲ့သူ ေဒါက္တာ ေနာ္မာေသး

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တုန္းက ျမန္မာ့ေဆးပညာအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္လာမယ့္ ခဲြစိတ္မႈတစ္ခုကို ေနျပည္ေတာ္ ကုတင္ ၁၀၀၀ ေဆးရံုမွာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီခဲြစိတ္မႈကို ခဲြစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေနာ္မာေသး ဦးေဆာင္တဲ့အဖဲြ႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုၾကည့္ၾကရမွာကေတာ့ ခြဲစိတ္ျခင္းအတတ္နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈေပါင္းစပ္လို႔ ျမန္မာ့ေဆးပညာအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္စိုက္ထူႏုိင္ခဲ့သူ ေဒါက္တာေနာ္မာေသး ရဲ႕အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။