သံပရာပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း အပု္င္း (၂)

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕သားေတြ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေနရာကေတာ့ ေရးျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ဦးေအာင္ေဖရဲ႕ သံပုရာၿခံထဲကုိ ေရာက္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေအာင္ေဖရဲ႕ သံပရာပင္ေတြကေတာ့ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္နည္းစနစ္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ အရင္ဆုံး သပရာပင္ကုိင္းကူးနည္းကုိ ေလ့လာၾကည္႔ရေအာင္ပါ။

ကုိင္းကူးရန္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ကုိင္းကေတာ့ ၁ႏွစ္သားရွိတဲ့ ကုိင္းျဖစ္ရပါမယ္။ ပထမဦးစြာ ကုိင္းမွာရွိတဲ့ ဆူးတက္ေတြကုိ ရွင္းလင္းေပးရပါမယ္၊။ ၿပီးရင္ေတာ့ ဓားေကြးေလးနဲ႔ အေပၚယံအေခါက္ေတြကုိ တပတ္လည္ရစ္လုိက္ပါ။ ပထမဓားရာနဲ႔ ၁ လက္မခန္႔အကြာမွာ ဓားေကြးေလးနဲ႔ အေပၚယံအေခါက္ေတြ တပတ္လည္ကုိ ရစ္လုိက္ပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ အထက္ေအာက္ပတ္လည္ရစ္ထားတဲ႔အေခါက္ေတြကုိ ပလာယာနဲ႔ ရစ္ျပီး ခြာေပးရပါမယ္။ အေပၚယံအေခါက္ေတြကုိ စင္ေရာင္ရစ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးရင္ေတာ့ ပတ္လည္ ၄ လက္မခန္႔ရွိတဲ႔ ဂုန္နီအိတ္ျဖတ္စထဲကုိ မေစးလြန္း မဖြယ္လြန္းတဲ့ ေျမေဆြးထဲကုိ အျမစ္သန္ေစရန္အတြက္ ဘားပလက္တလုံးကုိ အမႈန္႔ႀကိတ္ျပီး သမေအာင္ ေရာစပ္ေပးရပါမယ္။ ျပီးရင္ ေစာေစာက အေခါက္ကုိ ခြာထားတဲ႔ေနရာကုိ က်ပ္ေအာင္စည္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၁ ႏွစ္သားအထက္ကုိင္းေတြကုိ ကုိင္းကူးျပီးရင္ေတာ့ စုိက္ပ်ဳိးတဲ႔အခါမွာ ၄၅ ဒီဂရီေစာင္းျပီး စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးျပီး ထြက္လာတဲ႔ကုိင္းေတြကုိလဲ အကုန္မယူပဲ သုံးကုိင္းခန္႔သာယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိင္းကူးျပီး ၁၈ ရက္မွာ အျမစ္ေတြထြက္လာမွာျဖစ္ျပီး ၂၅ ရက္ခန္႔အၾကာမွာေတာ့ ေျမခ်စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။