ခ်စ္ေသာ ပုဂံ (အပိုင္း-၂)

ပုဂံနဲ႔ ေညာင္ဦးတစ္ဝိုက္က ဘုရားေတြဖူးလို႔ ဝရင္ ဘယ္ကို သြားမလဲ.....?
ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမထဲက ရြာေတြရဲ႕ လူေနမႈပံုစံေတြကိုေရာ ေလ့လာဖူးပါသလား....?
ဘုရားဖူးလာရင္း က်န္းမာေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္း မျပတ္ခ်င္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္ေနရာကို သြားမလဲ...?
ကဲ...ဒါေတြကို သိရဖို႔အတြက္ ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ "ခ်စ္ေသာပုဂံ အပိုင္း(၂) " ကို ၾကည့္လိုက္ပါ။။။။။