ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စတုတၳေျမာက္ အမ်ဳိးသမီးသံအမတ္ႀကီး

လြတ္လပ္ေရးရၿပိီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီးသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕မိခင္ ေဒၚခင္ၾကည္ကို အိႏၵိယႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယနဲ႔ တတိယေျမာက္အေနနဲ႔ကေတာ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွာ ခန္႔အပ္ခဲ့တဲ့ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ေဒၚယဥ္ယဥ္ျမင့္နဲ႔ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ေဒၚေမာ္ေမာ္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚအိအိခင္ဧ ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စတုတၳေျမာက္ အမ်ဳိးသမီးသံ အမတ္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။