ခ်စ္ေသာ ပုဂံ ( အပိုင္း-၁)

နီေဆြးေနတဲ့ ပုဂံဘုရားေတြရယ္... အစိမ္းေရာင္စိုက္ခင္းေတြရယ္....! ဟိုး ...ေကာင္းကင္ေပၚက တိမ္ေတာင္ေတြရယ္...
မိုးနံနဲ႔အတူ တမာနံသင္းသင္းေလးေရာေနတဲ့ ေလေတြရယ္...!
ဒါေတြက....Tasty Trip အဖြဲ႔ မိုးရာသီမွာ ပုဂံကို ေရြးခ်ယ္ရတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြပါ။ ကဲ...မိုးရာသီမွာ ကြ်န္မတို႔ ခ်စ္ၾကတဲ့ ပုဂံက ဘယ္ေလာက္လွသလဲ..ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ပါ။