ဇြန္လအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထိုက္သူ မထူးထူးမြန္

မထူးထူးမြန္ရဲ႕ မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲလံု႔လနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့မႈ၊ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေတြအတြက္ အတုယူဖြယ္ရာ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဘ၀ကို ရဲရဲရင့္ရင့္ စိန္ေခၚျပလိုက္တာကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရံုးက ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထိုက္သူအျဖစ္ ထုတ္ျပန္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

မထူးထူးမြန္သည္ တကၠသိုလ္ပညာဆက္လက္သင္ၾကားေရးအတြက္ အကူအညီလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပညာတံခြန္-၁ (ဘာသာရပ္သင္ ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းေက်ာင္း)၊ ၁ဝ၉/၅၊ ပင္လံုရပ္ကြက္၊ ကေလးၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရိွပါသည္။

(ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း -ဝ၉-၇၈၉၁၂၄၂၄ဝ/ဝ၉-၂၅၈၁၅၄၆၅၇/ဝ၉-၃၆၈၄၉၉ဝ၄)