မင္းဂြတ္ပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး

အပုိင္း (၁)

မင္းဂြတ္ပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ မေလးရွားႏုိင္ငံကပဲျဖစ္ပါတယ္။ မင္းဂြတ္ပင္ကေတာ့ ပူအုိက္စြတ္စုိတဲ့ ရာသီဥတုကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ တႏွစ္ပတ္လုံး မုိးမွန္မွန္ရြာသြန္းမႈကုိ လုိအပ္ျပီးေတာ့ ေျမပြျပီး သစ္ေဆြးဓာတ္ပါတဲ့ ေျမအမ်ဳိးအစားဆုိရင္ေတာ့ ပုိမုိျဖစ္ထြန္းပါတယ္။

မင္းဂြတ္ပင္ကုိ အေစ့မွပ်ိးေထာင္ျပီး စုိက္ပ်ဳိးျခင္းနဲ႔ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္ စုိက္ပ်ုိးျခင္းနဲ႔လည္း စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။ မင္းဂြတ္ကုိစျပိး စုိက္ပ်ဳိးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၂ ေပပတ္လည္ စုိက္က်င္းေတြ တူးျပိးေတာ့ စုိက္က်င္းေတြထဲမွာ ေျမေဆြး၊ ေႏြားေျခးနဲ႔ ဓတ္ေျမၾသဇာစတာေတြကုိ ထည့္ ေျမျပန္အုပ္ျပီး ၁ လ ဒါမွမဟုတ္ ၁၅ ရက္ခန္႔ နပ္ထားေပးရပါမယ္။

စုိက္က်င္း တက်င္းနဲ႔တက်င္းကုိေတာ့ ၂၅ ေပခန္႔ ခြာျပီး ႀတိဂံပုံစံစနစ္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးရင္ေတာ႔ စုိက္က်င္းမွာ ပ်ဳိးပင္ကုိ စုိက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မုိးတြင္းဘက္မွာ စုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အပင္ေျခရင္းကုိ ေရမ၀ပ္ေစရန္အတြက္နဲ႔ ေရေလ်ာေစရန္ ေျမကုိ ေမာက္ေနေအာင္ဖုံးထားေပးရပါမယ္။ ေႏြရာသီမွာဆုိရင္ေတာ့ ေရကုိ ေန႔စဥ္ေလာင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္ျပီးျပီခ်င္း အပင္ကုိ ေနေရာင္ျပင္းျပင္း မထိေစရန္အတြက္ ေနကာပင္ စုိက္ပ်ုိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ ဒါမွမဟုတ္ ေနကာမ်ား လုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁ႏွစ္သားေက်ာ္မွသာ ေနကာကုိ ျဖဳတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။