မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္းေရႊ

သူကေတာ့ အိပ္မက္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ဇာတိေျမ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ကို စြန္႔ခြာၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္လာခဲ့သူ ေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္းေရႊပါ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို တၿပိဳင္တည္း ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦး ျဖစ္သလို သားႏွစ္ေယာက္မိခင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။