နာနတ္ပင္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း

နာနတ္ပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ ဘရာဇီးႏုိင္ငံကပဲျဖစ္ပါတယ္။ နာနတ္သီးကုိေတာ့ အလုံးၾကီးမ်ဳိး၊ အလုံးလတ္မ်ဳိး၊ အလုံးေသးမ်ဳိးဆုိျပီး အရြယ္အစားကုိ လုိက္ျပီး သုံးမ်ဳိးခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။

နာနတ္ပင္ေတြဟာ ပူအုိက္စြတ္စုိတဲ့ ရာသီဥတုကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ရႊံ႕ေျမကုိေတာ့ မၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါဘူး။ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္တဲ့ ေျမတုိင္းမွာ စုိက္ပ်ဳိးလုိ႔ရႏုိင္ပါတယ္။ မုိးေရခ်ိန္လက္မ ၂၀ ကေန မုိးေရခ်ိန္လက္မ ၈၀ အတြင္း ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းပါတယ္။

နာနတ္ပင္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးရာမွာေတာ့ အသီးထိပ္ပုိင္း၊ အသီးထိပ္မွ ထြက္တဲ့အတက္၊ အသီးရင္းမွ ထြက္တဲ့ အတက္၊ ေျမေပၚအတက္၊ ေျမေအာက္အတက္တုိ႔ကုိ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။

အသီးထိပ္ပုိင္းကုိ စုိက္ပ်ဳိးပါက ၂ ႏွစ္ၾကာမွ အသီးသီးမွာျဖစ္ျပီး၊ ေခါင္းတက္နဲ႔အသီးရင္းမွ ထြက္တဲ့အတက္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးပါက ၁၅ လၾကာမွ သီးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမေပၚအတက္နဲ႔ေျမေအာက္အတက္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးမယ္ဆုိပါက ၁ႏွစ္အတြင္း အသီးသီးမွာျဖစ္ပါတယ္။

နာနတ္ပင္ေတြကုိေတာ့ စုိက္ေဘာင္မ်ားႏွင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုိက္က်င္းမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္း၊ အတန္းလုိက္ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။

တပင္နဲ႔တပင္ကုိ ၂ ေပ ႏွင့္ တတန္းနဲ႔ တတန္းကုိ ၄ေပခြာ စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁ ဧကကုိ ႏြားေျခး တင္း ၂၀ ခ်ထားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အပင္က ၄လက္မေလာက္တက္လာျပီ ဆုိရင္ေတာ့ ၁ ဧကကုိ ယူရီးယား ၇ပိသာ၊ တီဆူပါ ၃၀ပိသာ၊ ပုိတက္ ၁၅ပိသာတုိ႔ကုိ ၂ခါခြဲျပီးထည့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

နာနတ္ကေတာ့ စုိက္ျပီး ၆လအၾကာမွ ၈ လၾကာတဲ႔အခါမွာ ပန္းမ်ားဖူးပြင့္ၿပီး ၁ ႏွစ္အၾကာမွာ အသီးမ်ားကုိ ဆြတ္ခူးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

နာနတ္ပင္မွာ က်ေရာက္တက္တဲ့ ဖ်က္ပုိးေတြကေတာ့ ဒက္ပုိးျဖစ္ျပီး အသီးေပၚမွာ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္က်ေရာက္တက္ျပီး အပင္ရည္ကုိ စုပ္စားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။