လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားမႈေတြက အ၀တ္အစားေၾကာင့္လား

ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ က်မက ေမးခြန္းေလး တစ္ခု ေမးခ်င္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေယာက်ား္ေလးေတြက စေနာက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါဟာ ဝတ္ထားတဲ့ အဝတ္အစားေၾကာင့္လား။ သင္ေရာ ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။