ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားျဖစ္ေစခဲ့တဲ့လူငယ္ ေဖြးယုမြန္

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အၿမဲတမ္းတက္ၾကြေနတဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ အေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ သူဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ေဖေဖာ္၀ါရီလက ပင္လံုၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိလ္နဲ႔အတူ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္းမွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ မေဖြးယုမြန္ပါ။ သူ႔ဘ၀မွာ ဘယ္လိုစိန္ေခၚမႈေတြရွိခဲ့သလဲ၊ ဒါေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားခဲ့ရသလဲ ....