ေရႊစာရံေစတီ ေျခေတာ္ရင္းမွသည္...ဒုဌဝတီ ကမ္းစပ္ဆီသို႔

မႏၱေလးၿမိဳ႕ကေန ေရႊစာရံေစတီကို သြားျပီးေတာ့ ထန္းလက္ပုတီးေလးကို ဝယ္ၾကမယ္...
ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒုဌဝတီရဲ႕ အလွကို ခံစားရင္း အပန္းေျဖႏိုင္တဲ့ ေနရာေလးေတြကို သြားလိုက္ၾကရေအာင္...