အမရပူရရဲ႕ ရတနာမ်ား

အမရ ဆိုသည္မွာ မေသျခင္း၊ ပူရ ဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕ျဖစ္လို႔ မေသေသာၿမိဳ႕(သိုိ႔မဟုတ္) ေသျခင္းကင္းရာျပည္သာယာလို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ အမရပူရၿမိဳ႕ ယခုအခါမွာေတာ့ ေတာင္ၿမိဳ႕လို႔ အမည္တြင္တဲ့ ဒီၿမိဳ႕မွာရိွေနတဲ့ ရိုးရာလုပ္ငန္းေတြအျပင္ ကမာၻေက်ာ္ ေနရာတခ်ိဳ႕ကိုပါ Tasty Trip ရဲ႕ပရိသတ္္ႀကီးကို ေခၚေဆာင္သြားပါရေစ...