ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ (မႏၱေလး)

မိုးဦးရဲ႕ ေရွ႕ေျပးတိမ္ညိဳအုပ္ေတြက ဟန္ေရးျပေနေပမယ့္.....မန္းၿမိဳ႕ရဲ႕ ေႏြက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္လို႕ေကာင္းေနဆဲပါ။ သို႕ေပမယ့္ မန္းေရႊၿမိဳ႕ရဲ႕ အႏုအလွအပေတြကို ျမင္ခိုက္..ၾကည္ႏူးစိတ္ေတြက...ဒီေႏြေႏွာင္းရဲ႕ အပူလႊာရံုကို တြန္းဖယ္ရင္း.... မန္းၿမိဳ႕တခြင္ ေျခဆန္႕ဖို႕ ဟန္ျပင္ေနေလရဲ႕.....! က်မတို႕ Tasty Trip အဖြဲ႕ေတြ အႏုအလွတို႔ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရႊမန္းေျမကို ေရာက္ေနပါၿပီ....!