အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းခြင္ထဲက မဆုငယ္ေထြး

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းခြင္ထဲက အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ သူကေတာ့ တစ္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္ ၁၂ နာရီေလာက္ လုပ္ကိုင္ရင္း သားသံုးေယာက္အတြက္လည္း မိခင္တာဝန္ေရာ ဖခင္တာဝန္ကိုပါ ေက်ျပြန္ေနသူ မဆုငယ္ေထြးပါ။

တစ္ေန႔ ၁၂ နာရီေလာက္လုပ္ၿပီးမွ ပွ်မ္းမွ် ၈ ေထာင္ေလာက္ရတဲ့ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုလုပ္သားဘ၀ကေန သူ လြတ္ေျမာက္ခ်င္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လို စား၀တ္ေနေရးစရိတ္ႀကီးတဲ့ ေနရာမွာ ဒီ၀င္ေငြနဲ႔ သား ၃ ေယာက္ရဲ႕ ပညာေရး၊ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ရပ္တည္ဖို႔ဆိုတာကလည္း ေရရွည္မွာ မလြယ္ဘူးဆိုတာကိုလည္း သူ နားလည္ထားပါတယ္။