ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးသံၾကားက ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးငယ္မိခင္

ေျခာက္ရက္တိုင္ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးမွာ ေျခာက္လသားအရြယ္ သားေလးကို ရင္ခြင္ပိုက္ျပီး ညီလာခံတက္ခဲ့တဲ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသူတစ္ဦး ရွိခဲ့ပါတယ္။ သူကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕က နန္းေပါင္ဝ္ဟြမ္ ဆိုတဲ့အမ်ဳိးသမီးပါ။