နည္းလမ္းမမွန္တဲ့ သားဆက္ျခားနည္းေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သံုးစဲြမႈမ်ားျပား

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ လိင္ဆက္ဆံတဲ့သူေတြဟာ အကာအကြယ္ မယူၾကတာေတြ၊ သေႏၶတားေဆးမသံုးစြဲၾကတာေတြ ရွိေနၿပီး အမ်ားစုကေတာ့ နည္းလမ္းမမွန္တဲ့ သားဆက္ျခားနည္းေတြကို သံုးစြဲေနၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စံုတြဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သားအိမ္တြင္း ထည့္တဲ့ IUD လိုမ်ိဳး၊ သေႏၶတား ပစၥည္းကိုေတာင္ မသိၾကဘူးလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို DKT International က ေကာက္ယူထားတဲ့စစ္တမ္းမွာ ေျပာျပထားတာပါ။