ပဲခူးၿမိဳ႕မွ လူမႈဘဝျမင္ကြင္းမ်ား

ပဲခူးေရာက္ရင္ ငါးခ်ဥ္ေလးဝယ္ခဲ့ပါ...ပဲခူးက ငါးဖယ္ခ်ဥ္ေလး စားခ်င္လိုက္တာ...ဆိုတာေတြက ပဲခူးၿမိဳ႕ႏွင့္အတူ တြဲၿပီးပါလာေလ့ရွိပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္လွတဲ့ ပဲခူးငါးခ်ဥ္ေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ပါသလဲ...ပဲခူးေရာက္တုန္း စပ္စုၾကည့္ရေအာင္ပါ...!
ေဆးလိပ္လိပ္ေနတဲ့ ၾကီးၾကီးက ေဒၚတင္တင္ဝင္းပါ...အသက္က (၅၁) ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ သူက ေန႔ခင္းဆို ေဆးလိပ္လိပ္ပါတယ္။ တခါတေလေတာ့လည္း မနက္ (၉)နာရီေလာက္က စလို႔ လိပ္ပါေသးတယ္....!