အေမရိကန္မွာ အလွကုန္ထုတ္တဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ အလွကုန္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးရွိပါတယ္။ သူကေတာ့ ေတာင္ႀကီးဇာတိျဖစ္တဲ့ ဗစ္တိုးရီးယားဟန္နီဝင္းပါ။ သူ႔အေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္လာဖို႔ ႀကိဳးစားျဖတ္သန္းခဲ့ရတာေတြ၊ သားတို႔ရဲ႕မိခင္ဘဝနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနပံုေတြကို အခုလို ေျပာျပထားပါတယ္။