ပဲခူးၿမိဳ႕... ဥႆၿမိဳ႕... ဟံသာဝတီၿမိဳ႕

ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ဥႆာၿမိဳ႕၊ ဟံသာဝတီၿမိဳ႕... ဒီနာမည္ (၃)ခုစလံုးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ မိုင္ (၅၀) ေက်ာ္ေဝးတဲ့အရပ္မွာရွိေနတဲ့ ပဲခူးၿမိဳ႕ရဲ႕ အမည္နာမေတြပါ။ သမိုင္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ ရစ္သိုင္းေနတဲ့ ဒီေျမေပၚမွာ ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီးရဲ႕ သားေတာ္ နႏၵဘုရင္အထိ ေရွးဘုရင္အဆက္ဆက္ထီးနန္းဆိုက္ခဲ့တယ္။ ဒီေျမေပၚမွာ ဗုဒၶသာသနာ အလင္းေရာင္တို႔ ထြန္းလင္းတယ္။ မြန္မင္း-ျမန္မာမင္းတို႔ ေရးထိုးခဲ့သမိုင္းေၾကာင္းေတြရွိတယ္။ မြန္ယဥ္ေက်းမႈ-ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတို႔ ေပါင္းစပ္ခဲ့တယ္။ ရိုးရာလုပ္ငန္းနဲ႔ တပိုင္တႏိုင္လုပ္ငန္းေတြ ထြန္းကားတယ္။